ייִדיש
07:13
09:04
10:25
08:38
07:28
08:00
27:44
04:15
08:00
12:45
19:06
07:55
22:35
04:11
05:09
05:29
07:00
12:00
06:58
07:58
08:00
06:15
27:27
26:18
06:30
08:00
05:58
07:52
08:01
35:27
09:06
08:00
06:15
04:58
05:32
12:02
09:25
05:02
08:00
09:00
06:00
04:36
21:55
19:27
08:38
06:19
05:07
06:12
08:44
26:44
24:20
06:43
04:50
05:02
03:49
09:33
09:55
33:47
29:49
08:36
08:00
08:00
05:02
05:41
10:00
07:39
04:21
16:54
03:38
36:30
05:30
06:15
35:14
10:00
23:11
05:10
06:04
04:38
08:00
05:59
07:54
09:58
12:03
06:03
05:00
11:40
06:05
05:57
03:58
27:25
06:11
06:17
03:47
23:25
04:53
06:15
07:53
09:41
06:10
07:00
06:21
07:14
06:11
09:08
08:00
18:29
07:12
07:30
05:07
30:07
06:07
13:15
27:49
12:41
24:14
08:55
10:36
04:51
11:28
06:29
09:26
05:00
05:28
04:15
12:45
28:34
07:00
13:33
09:05
05:35
05:30
07:00
05:00
07:00
10:33
18:20
30:48
04:55
04:06
05:00
10:00
04:05
14:03
03:01
07:00
28:21
06:15
05:44
04:39
12:06
09:26
12:12
21:13
05:00
04:59
04:58
06:24
19:08
06:25
07:58
08:39
06:15
08:00
03:27
07:00
06:09
13:31
18:11
06:57
12:00
37:38
28:26
10:00
07:47
04:37
06:49
08:00
08:30
20:03
14:00
06:00
05:32
13:00
07:23
09:57
08:27
12:00
06:50
05:19
04:58
10:13
06:58
04:59
08:52
03:21
04:56
08:00
28:29
09:55
08:37
06:15
07:28
06:11
06:53
06:47
06:00
04:57
05:17
09:20
05:00
08:00
04:57
05:02
06:14
07:00
06:11
06:15
06:25
08:52
05:59
35:23
20:02
04:32
13:51
26:20
12:04
05:41
06:53
11:29
10:09
07:36
06:15
05:01
05:09
05:20
03:00
10:00
08:19
04:32
08:00

פּאָרן קאַטעגאָריעס